Mobil menü ikon

Diákönkormányzat

Iskolánk diákönkormányzata a tanulók érdekeinek képviseletére jött létre, de emellett nagyon fontos a szabadidős programszervezési, közösségszervezői tevékenysége. A DÖK önállóbbá teszi a diákokat, változatosabbá teszi a diákéletet. Programjainkat a hagyományok ápolásával, ugyanakkor új feladatok, célok kitűzésével tervezzük. A diákok javaslata alapján keressük azokat az új elemeket, amelyekkel még vonzóbbá, tartalmasabbá tehetjük programjainkat. A diákok több örömöt lelnek az általuk szervezett programokban, sikerélményhez juttatja mind a programot előkészítő, mind az abban részt vevő tanulókat.

A diákönkormányzat célja és működése

A diákönkormányzat célja a diákok érdekképviselete, a diákélet szervezése. Ezen belül szabadidős programok, a tanulók érdeklődésének megfelelő tevékenységi formák létrehozása, kezdeményezése, az egészséges és környezettudatos életmód kialakításának elősegítése, valamint a kultúra eljuttatása a fiatal generáció számára. Emellett alapvető célunk az iskolai munka segítése, az iskolai közösség formálása, az iskolához való kötődés erősítése. További célunk az osztályon belüli, valamint az osztályok közötti kommunikáció fejlesztése, ennek elősegítése a programok és a diákképviselők személyiségfejlesztése által.

A diákönkormányzat havonta ülésezik, illetve a tervezett programokhoz igazodva gyakrabban is összehívható. A tagjai az osztályok által megválasztott diákképviselők, akik aktívan vállalnak feladatokat, képviselik diáktársaik érdekeit, ötleteikkel segítik a diákönkormányzat működését. A képviselők rendszerint részt vesznek a programok megvalósításában, lebonyolításában.

A diákönkormányzat működésének főbb irányelvei:

  • Véleményalkotás minden olyan kérdésben, mely az intézmény diákságát érinti.
  • A diákság érdekeinek hatékony képviselete.
  • A diákprogramok tervezése az iskolai programtervhez igazodva történik.
  • Egészséges életmódra, empátiára, szociális érzékenységre, toleranciára nevelés.
  • Környezettudatos gondolkodásra nevelés.
  • A hatékony kommunikáció fejlesztése.

 

Eseménynaptár