Mobil menü ikon

Vendégtéri szaktechnikus - Technikumi képzés

Képzési idő: 5 év

Közismereti és szakmai alapozó képzés folyik a vendéglátás-turisztika ágazatban. A képzést érettségi, valamint szakmai vizsga zárja, amellyel technikusi szintű szakképesítést szereznek tanulóink.

FELVÉTELI KÖVETELMÉNYEK A TECHNIKUMBAN

  • általános iskola 5., 6. és 7. osztály év végi, 8. osztály első félévi érdemjegyek  matematikából, magyar nyelv és irodalomból, történelemből, idegen nyelvből és földrajzból (120 pont)
  • Központi felvételi vizsgát nem kell tenni

Pincér-vendégtéri szakember - Szakképző iskolai képzés

képzési idő: 3 tanév

A kilencedik évfolyamon a gyakorlati képzés az iskolai tanműhelyben történik, a tizedik évfolyamtól kezdve tanulóink tanulószerződéssel vállalkozásoknál szereznek gyakorlati ismereteket. A pincér protokolláris és szakmai szabályok maradéktalan betartásával teremt kapcsolatot a vendégkörrel, ízléses terítékkel várja az étterembe érkezőket. Jól ismeri az étel- és italkínálatot. Pincér tanulóink szintén jeleskednek szakmai versenyeken. Pincér tanéttermünk folyamatosan otthont ad barista bemutatóknak. Megszerzett tudásukat városi és iskolai rendezvényeken kamatoztathatják. A szakma megszerzése után két év alatt, esti rendszerű oktatásban érettségi vizsga szerezhető.

FELVÉTELI KÖVETELMÉNYEK A SZAKKÉPZŐ ISKOLÁBAN

  • az általános iskola 5., 6. és 7. osztály év végi, 8. osztály első félévi érdemjegyek matematikából, magyar nyelv és irodalomból, történelemből, idegen nyelvből és biológiából (120 pont)
  • szakmára való orvosi alkalmasság

Eseménynaptár