SZC logo

Győri Szakképzési Centrum

OM kód: 203037/023 | 9200 Mosonmagyaróvár, Mosonvár utca 15.

Intézmény logo

Győri SZC Glück Frigyes Turisztikai és Vendéglátóipari Technikum és Szakképző Iskola

 • Hírek
 • Közérdekű adatok
 • KRÉTA

Történet

Iskolánk története

Történet

A mosoni községben már a XVIII. században rendszeres iskolai oktatás folyt. A tanítást két pedagógus végezte, egyikük a község jegyzője is volt. A század vége felé katolikus és evangélikus felekezeti iskolák létesültek. A felekezeti iskolákból 1873-ban községi elemi iskolák lettek. 1879-tôl kétcsoportos izraelita felekezeti iskola is működött a községben. A mosoni 4 osztályos leányiskola építését 1888 szeptemberében kezdték meg. 1889 augusztusára készült el az új épület, szeptemberben kezdték a tanítást. (A volt Iskola út 10.) Ezen időpontig közös fiú és leányiskola volt a községben. A leányiskola létesítése után a fiúk a régi iskolában maradtak, mely már akkor igen elavult állapotban volt, időszerűvé vált tehát egy fiúiskola építése.

A mosoni községi elemi iskolák 1894 szeptemberében állami elemi iskolák lettek. 1909 júniusára készítette el a mosoni fiúiskola építési terveit Meggyasszay István budapesti műépí-tész. E tervek alapján pontosan egy év alatt el is készült a mosoni állami elemi fiúiskola új épülete korabeli népies, szecessziós stílusban a mai Mosonvár u. 15. számú telken. Az ünnepélyes felavatás-ra 1910. szeptember 11-én került sor. Az iskola építője Oross István mosoni építész volt. Az új iskola első igazgatója Horváth Ferenc lett. E dátumtól számítjuk a  Haller-iskola fennállásának idejét.

Ezidőtől 1957-ig az iskola igazgatása alá helyezték a mosoni leányiskolát is. Majd 1957-től megkezdődött a koedukált képzés, és egyben a két iskola különvált - egészen 1982-ig. A Mosonvár utcában a 3. számú, az Iskola utcában a 4. számú iskola minőségben vetekedtek egymással. Az ún. fiúiskola 1960-ban vette fel Könyves Kálmán nevét. 1982-ben ismét egy igazgatás alá vonták a két intézményt. Ekkor vettük fel Haller János elemi iskolai tanító, földrajzi, történelmi, néprajzi kutató nevét.

1982-től 12 éven át egy igazgatás alatt, de két különálló épületben működött az iskola: az Iskola u. 10-ben az alsó tagozatosok, a Mosonvár út 15-ben a felsősök tanultak. 1994-ben az Iskola úti épület megszűnt, és 11 új tanteremmel, konyhával, étteremmel bővült a Mosonvár utcai épületünk. Intézményünk 1991-ben kapta meg a szakképzés lehetőségét. Az 1999 őszén kezdődő tanévben indult az első vendéglátás-idegenforgalmi szakirányú szakközépiskolai képzés, amelyet 2003-as tanévtől kezdődően technikus képzés egészít ki. Az általános iskolában 1998-tól indult a két tanítási nyelvű képzés, majd 2010-től az emelt szintű angol nyelvi képzés.

A 2004-es tanévtől kezdődően a Bartók Béla Általános iskolával, 2005-től kezdődően a máriakálnoki Herman Ottó Általános Iskolával, mint tagintézményekkel bővült az iskola. Mára már megszűnt a tagintézményi státusz és iskolánk két épületben a Mosonvár utcában lévő székhellyel, - ahol a felső tagozat és a középiskola van-, valamint a Szent István király úti és a máriakálnoki telephelyekkel - ahol az alsó tagozatosok tanulnak - működik. Az iskola 2010-ben "Referencia-iskola" lett, majd 2011- től "Regisztrált Tehetségpont".

A Szakképzési törvény 2020. évi változása miatt az általános iskola és a középiskola nem működhetett tovább egy intézményként, ezért az általános iskola és a középiskola különvált, 2020. július 1-jétől. A középiskola új néven működik tovább Győri Szakképzési Centrum Glück Frigyes Turisztikai és Vendéglátóipari Technikum és Szakképző Iskola.


Partnereink

  SZC logo

  Győri Szakképzési Centrum


   • Intézmény logo
   • Győri SZC Glück Frigyes Turisztikai és Vendéglátóipari Technikum és Szakképző Iskola

    9200 Mosonmagyaróvár, Mosonvár utca 15.

   • Telefon: +3696213222

    E-mail: titkarsag@gluckiskola.hu

    OM azonosító: 203037/023


   2023Győri SZC Glück Frigyes Turisztikai és Vendéglátóipari Technikum és Szakképző Iskola